Česká dvojka si to rozdala v šatni na kúpalisku
Pozrieť!